Ny sida 1

                                

Verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsen för SPF Seniorerna Tanumskusten avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.

Detta är vårt 40 verksamhetsår sedan föreningens tillkomst 1977.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Marianne Welander

Vice ordförande: Monica Dahlberg

Sekreterare: Arne Sandelin

Kassör: Bengt Åke Ahlsén

Övriga ledamöter: Ulla Andersson

Kerstin Aronsson

Bertil Engberg

Göran Larsson

Aina Nyberg

Revisorer: Sture Kahlman

Ingvar Bruhn

Valberedning Åke Bergqvist

Margareta Schub

Folke Åsberg

Styrelsemöten:

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Vid mötet den 18 augusti deltog även representanter från de olika kommittéerna.

Månadsmöten:

Följande månadsmöten har hållits under verksamhetsåret:

Datum: Plats: Aktivitet:

21 jan. Skärgårdshuset Grebbestad Bildspel Lotsbåten Ilse

18 febr. Fjällbacka Service Årsmöte

17 mars Fjällbacka Srvice Påskbuffé

21 april Skärgårdshuset Grebbestad Underhållning av "The Maps"

19 maj Folkets Hus Havstenssund Vårfest. Underhållning av "Tre goa Gubbar"

25 aug. Studieupptakt Studieupptakt

22 sept. Skärgårdshuset Grebbestad Föredrag om Nordkorea

20 okt. Fjällbacka Service Underhållning av Kjell Fredriksson

17 nov. Folkets Hus Havstenssund Höstfest Lennart Palm Musikfrågesport

15 dec. Fjällbacka Service Lucia med skolbarn från Fjällbacka skola samt Kustkören.

Antalet medlemmar 1 jan. 2017: 353

Nya medlemmar under år 2016:

Stig Albrektsson Jan Andreasson Inger Axelsson

Thore Axelsson Inge Berndtsson Ingela Berndtsson

Inger Bideke Jan Bideke Lars Burman

Lars Envall Astor Erkenstam Carina Erkenstam

Christina B. Franzén Sune Hansson Zätherh Sven-Gunnar Jacobson

Jeanette Johansson Marianne Karlsson Bernd Klemm

Per-Erik Lundberg Jan Riese Harald Rylander

Ragnhild Kari Smette Gunnel Zätherhäll Marie Åsberg

Flemming Kast Jörgensen

Under år 2016 har följande medlemmar avlidit:

Britta Åkerblom Karin Arvidsson Hans Ahlsén

Claes Alderin Ingrid Edlund Egon Hansson

Arnold Isaksson Lennart Johansson Kari Stensby

Emma Torvmo Bo Pelle Wenander Åke Wintzell

Följande styrelsemedlemmar har deltagit i konferenser och utbildningar:

Monica Dahlberg Kurs i Miriam

Arne Sandelin Kurs i Episerver

Marianne Welander Distriktsstämma Ljungskile

Ulla Andersson "-"

Bertil Engberg "-"

Aina Nyberg "-"

Göran Larsson "-"

Marianne Welander Ordförandekonferens

Monica Dahlberg "-"

Gunnar Simonsson KPR-konferens Göteborg

Gunnar Simonsson KPR-konferens Ljungskile

Aina Nyberg "-"

KPR (Gunnar Simonsson)

Föreningen har under året representerats i KPR av Gunnar Simonsson och Aina Nyberg med Elisabeth Bergqvist som ersättare

Större aktiviteter:

Arbetet med överkonsumtion av läkemedel pågår, men har inte utfallit till vår belåtenhet. I förhållande till riket ligger Tanum med lägre förbrukning

För att åstadkomma ett bättre resultat har vi kallat till sammanträde med berörda den 22 feb. och även med ansvariga läkare från respektive vårdcentral och chefen för apoteket i Tanum.

Önskemål om kolonilotter i Tanumshede har framförts och beslut tagits, att tekniska nämnden utreder ärendet.

Omsorgsförvaltningen skall utreda kommunens planer för trygghetsboende med lägenheter som skall ligga nära särskilt boende.

Flyktingboende i Park (Tärnegården) skall stängas den 31 jan. och åter användas av omsorgsförvaltningen.

Programkommittén (Kerstin Aronsson)

Kommittéen har bestått av Marianne Welander, Bertil Engberg och Kerstin Aronsson.Vi har tagit emot önskemål från våra medlemmar samt tittat på vad andra föreningar har haft för artister och utifrån detta satt ihop underhållning till årets månadsmöten

Hälsovårdskommittén (Elisabeth Bergqvist)

Folkhälsorådets möte den26 april i Tingshuset Tanumshede. Clas Toreld informerade om antibiotikaresistens vilket är ett framtida allvarligt hot mot folkhälsan. Clas gav en bild såväl nationellt som internationell av situationen.

Vid trivselkvällen den 11 maj i Bullaregården informerade Jennifer Schönefeld från Västtrafik om det nya biljettsystemet som verkar mycket krångligt.

Tandläkare Elisabeth Lövgren från Folktandvården informerade om äldres munhälsa och dess konsekvenser. Underhållning av gruppen "Lätt och lagom". Vid Folkkhälsorådets möte den 21 nov. informerade Britt Alvsäter och Ulla Gustavsson om brottsofferjouren i Tanum-Strömstad.

Vid trivselträffen den 28 sept. i Fjällbacka Service blev det fullsatt, dvs 120 besökare. Fys-terapeft Lena Forselinus från Alingsås föreläste om "Kraft hela livet".

Mattcurling (Lilian Isaksson)

Varje måndag och fredag spelar 15 till 20 medlemmar mattcurling i Fjällbacka skolas gymnastiksal, vilket är en mycket omtyckt sysselsättning.

Föreningen deltar också i en mattcurlingserie med 8 lag från norra Bohuslän. Vid årsskiftet då halva serien är spelad låg vi tvåa med 10 poäng, två poäng efter Hunnebostrand. I höstas arrangerade vi tillsammans med tre andra curlingföreningar i Tanums kommun DM i mattcurling för SPF-medlemmar tillhörande Bohusdistriktet.

Det är tredje gången vi är arrangör. Tävlingen blev lyckad med 120 deltagare. Vi ställde upp med 7 par varav Margaretha Schub/Leif Blomqvist och Gunbritt Ödqvist/Göran Larsson gick till kvartsfinal. Göran Larsson/Lars Engberg vann en mycket stor tävling, Påskcupen på Tjörn, som är öppen för alla pensionärer.

Vi vill gärna att fler provar på denna trevliga och underhållande sport.

Grebbestads Boulegrupp (Göran Olofsson)

Spelet började den 25 april och säsongen avslutades 18 oktober.

Tyvärr minskas antalet deltagare, främst på grund av ålderskrämpor.

Några tävlingar har vi inte deltagit i detta år.

Alla är överens om att våra tisdagsträffar är väldigt trevliga.

Fjällbacka Boulegrupp (Göran Larsson)

Från mitten av maj till 1 sept. har vi spelat boule måndagar och fredagar på Fjällbacka idrottsplats.

Vi ser gärna att fler medlemmar deltager i denna trevliga sysselsättning. Medtag egna klot och gärna lite fika.

Festkommittén (Margareta Schub)

Festkommittéerna i Grebbestad och Fjällbacka har under året stått för förtäring och lotterier på våra månadsmöten och flera gånger har det blivit extra festligt.

Efter att i några år ätit herrarnas påskmiddag återgick vi till att laga en buffé. Kommittén i Fjällbacka fick förstärkning av några medlemmar som tidigare år hjälpt till med den buffén, och vi kunde duka upp en uppskattad påskmåltid.

Den 19 maj åt vi räkor i Havstenssund och den 17 november var det dags att åka dit igen för den årliga ärtsoppan. Båda gångerna fick vi njuta av den goda marängtårtan.

Årets sista möte var luciafirandet den 15 december i Fjällbacka. Kustkören sjöng julsånger och barn från Fjällbacka skola lussade för oss. Det serverades glögg och pepparkakor och en god jultallrik som styrelsen och kommittén hade hjälpts åt med. Årets tre lotterier hade speciellt fina förstavinster som skänkts av medlemmar. En tavla av Peter Engberg, en julbock och en stöpt ljuskrona gick till tre lyckliga vinnare.

Golfkommittén Bengt Franzén)

Golfsektionen har bestått av Inga-Lill Mattsson, Lena Lingensjö, Göran Larsson och Bengt Franzén, sammankallande.

2016 års golftävling gick av stapeln 16 juni med 48 startande, 19 damer och 29 herrar. Vi hade liksom tidigare SPF-golftävlingar lyckats få ihop priser från 23 generösa företagare i kommunen, så att det räckte till alla deltagare. Vi hade också flera frivilliga, som hjälpte oss till en lyckad tävling. Tävlingen gav också ett litet överskott, som sammankallande har redovisat för övriga sektionsmedlemmar.

Bridgekommittén (Åke Hugoson)

I Fjällbacka Församlingshem har under året spelats bridge på tisdagar från kl. 12,oo till15,oo. Numera börjar vi en timma senare alltså från kl.13,oo. Vår och höstturneringar har spelats även i år, där vårtävlingen vanns av Ingrid och Ture Östberg och på hösten vann Barbro och Bertil Hugoson. I sedvanlig ordning avslutades bridgen med middag på hotellet där vi bjöds på mycket god mat

Resekommittén (Ulla Andersson)

Resekommittén har under året arrangerat två endagsresor - en resa runt Hornborgasjön i trantider och en julmarknadsresa till Koberg.

Hornborgaresenärerna besökte information Trandansen, där massor av tranor hälsade dem och våren välkomna.

Förbi Gudhems klosterruin gick färden till "Löfwings Atelje och Café", där en härlig lunch väntade.

Den s k "Pagoden" i Hornborgasjön blev nästa stopp.

I Varnhem fick man en visning av klosterruinen och kyrkan. Här avslutades dagen med kaffe i "Klosterkaféet".

Ulla Andersson var reseledare och berättade från Varaslätten till avfärden från Varnhem om allt intressant som finns att se i dessa trakter.

Julmarknadsresan gick även detta år till Koberg, som håller hög kvalitet på sin försäljning. Denna gång åt vi lunch på "Albert kök"

till allas belåtenhet. God mat, härligt utsikt över Trollhättan, charmig inredning och bra service - rekommenderas!

Ulla Andersson berättade i bussen om restaurangen och om mannen, som gett den sitt namn och vidare om egendomen Koberg.

En tredagarsresa i "Läs och rescirkelns" regi gick "Limfjorden runt".

(Se studiecirklar)

Vi förmedlade även en resa till Ungern, där Monica Dahlberg var kontaktperson till Gabor-resor. 25 nöjda SPF:are från Tanumskusten deltog i denna resa

Kustkören.(ToreJohansson). Under ledning av Sven Alfredsson har ett 20-tal medlemmar övat körsång varje onsdag med början klockan 1000. Övningarna äger rum i Fjällbacka Församlingshem. Detta är en dag som vi alla ser fram emot. Sven har en sällsynt förmåga att sprida båda glädje och kunskap och dessutom passar musikvalet oss mycket bra. Under året har vi gjort framträdanden på olika platser som äldreboenden, kyrkor, luciafiranden, och föreningsmöten. Ibland tillsammans med andra körer som t.ex Kville Singers och kyrkokörer.

Ärade medlemmar, besök oss vid något träningstillfälle så att vi blir fler. Första terminen är avgiftsfri.

Välkomna!

Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Ukulele Singers (Erik Lindström)

Ukulele Singers tränar på tisdagar i Röda Korsets lokal i Fjällbacka.

Nya medlemmar önskas välkomna.

Linedance (Margareta Nilsson)

Margareta Nilsson har under våren och hösten lett en kurs i linedance.

14 medlemmar har vid 8 tillfällen under våren och lika många gånger under hösten dansat i Grebbestad Folkhögskolas gymnastiksal.

Kursen fortsätter under 2017

Vinkunskap (Marianne Welander)

Man blir aldrig fullärd när det gäller kunskap om viner. Det är något som de 11 medlemmar som deltar i kursen Vinkunskap erfar. Vi har under året träffats varannan onsdag och det har nu gått sju år sedan vi började. Vår kunskap om de olika vinländerna har ökat men att kunna identifiera doft, smak och framför allt de olika druvorna är betydligt svårare. Under ett par tillfällen har vi under året även provat viner i samband med mat, vilket ger en ytterligare dimension åt vinerna.

Kursen kommer att fortsätta 2017 med start 25 januari.

Läs och res (Marianne Welander)

Efter att under tidigare år ha genomfört två mycket lyckade resor där vi besökt Skagern i Danmark och Norge med den vackra Telemarkskanalen var målet för de elva deltagarna i cirkeln Läs och res i år Limfjorden runt. Vi besökte Börglums kloster där vi givetvis provade på danskarnas nationalrätt – smörrebröd. Hanstholms välkända fyr och den stora försvarsanläggningen, borgen i Skive samt domkyrkan i Viborg var målen för vår andra dag innan vi tog in på det vackra golfhotellet i Lögstör där vi avnjöt en riklig buffé. Lindholms Höjes intressanta utställningar beläget i ett naturskönt område – som tyvärr förstörts då man låtit för många träd växa upp – blev sista dagens besöksmål innan det var dags att ta färjan tillbaka hem. Resan genomfördes 24 – 26 maj och de 25 deltagarna fick under resan lyssna på cirkeldeltagarnas redogörelser för de olika besöksmålen.

Vi har under hösten träffats varannan onsdag och planerar nu att 8 – 11 maj 2017 genomföra en resa med rubriken "Resa till svenskbygderna i norra Tyskland – Stralsund – Rügen – Greifswald".

Cirkeln startar onsdag 18 januari 2017.

Uppvaktningar

Alla medlemmar som fyllt 80 eller 90 år har under 2016 uppvaktats med blommor eller presentkort.

Verksamhetsplan för 2017

1. Genomföra månadsmöten och andra aktiviteter enligt fastställt program

2. Representera föreningen i Kommunala Pensionärsrådet.

3. Samarbete med kommunens övriga pensionärsföreningar i frågor som är gemensamma för oss.

4. Representera föreningen vid distriktets årsstämma.

5. Deltaga i kurser och konferenser som anordnats av SPF Bohusdistriktet.

6. Verka för att vi har representanter i regionala styrelser och kommittéer.

7. Bedriva studieverksamhet.

8. Arrangera resor och studiebesök.

9. Verka för medlemmarnas hälsa genom friskvårdande insatser enligt kommittéernas planering.

10. Bedriva en ansvarsfull ekonomisk verksamhet

11. Representera föreningen vid kommunens trivselträffar.

12. Verka för att föreningens medlemsantal ökar.

13. Genomföra en informationsträff för nya medlemmar

14. Verka för att våra kommittéer kan bedriva sin verksamhet.

15. Arrangera föreningens 40-års jubileum.

 

Årsmötet 2017

 

 

 

Foto: Jürgen Wickert