Startsida Styrelse Kommittér Anslagstavla Månadsmöten Länkar Aktiviteter Studiecirklar Bli medlem  

Bliv medlem
 

SPF Seniorerna Tanumskusten

Vi är en av de 820 föreningar, som tillhör  (SPF Seniorerna) med över 270.000 medlemmar. SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder

SPF-Tanumskusten bildades 1977 och hade då namnet Fjällbacka-Kämpersviks Pensionärsförening. 1986 ändrades namnet till SPF-Tanumskusten.
Vi är en aktiv förening med i skrivande stund 360 medlemmar. Vi vill gärna bli fler! Vi behöver Dig med Din livserfarenhet!

Vi har föreningsmöten en gång i månaden, utom på sommaren. Mötesplatserna växlar mellan olika lokaler i Fjällbacka och Grebbestad. Vi har ett omväxlande program med intressanta föredrag och kulturella inslag, växlat med dans vid vissa tillställningar.

Som Du förstår har Du som pensionär många möjligheter att i vår förening berika Ditt liv genom att ägna Dig åt något som intresserar just Dig.

Dessutom deltar vi aktivt i den kommunala verksamheten. I kommunala pensionärsrådet har vi två representanter som bevakar och tillvaratar våra rättigheter som pensionärer.

Du som fyllt 60 men ej 70 år kan inom sex månader från det att Du blivit medlem i SPF ansluta Dig till en livförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring. Du kan välja att teckna livförsäkring motsvarande ett halvt eller ett helt prisbasbelopp. Nya medlemmar omfattas av ett premiefritt försäkringsskydd under tre månader.

Årsavgiften för 2017 är 210 kr.

För den får Du också tidningen Senioren (vår medlemstidning) 9 gånger per år, samt en försäkring som gäller vid föreningens alla aktiviteter.

Hör av Dig! Du är mycket välkommen!

Tag gärna med en gäst, kanske en blivande medlem!

SPF-Seniorerna Tanumskusten
Org.nr: 802415-0669
Bankgiro: 5524-7142
 

 

Anmäl dig som medlem till:
Monica Dahlberg


Lilla Anrås Fjället
45741 Fjällbacka
Tfn: 0525-12077
monicadahlberg@rocketmail.com