Startsida Styrelse Kommittér Anslagstavla Månadsmöten Länkar Aktiviteter Studiecirklar Bli medlem  

 

Kommittéer 2018

Studieverksamhet Ulla-Britt Ljunggren 0525- 22341
       
Fester o lotterier Rita Engberg 0525 31630
  Aina Nyberg 0525- 21237
  Bertil Engberg 0525- 32329
Golf Bengt Franzén 0523- 53027
  Inga-Lill Mattsson 0525- 10825
  Lena Lingensjö 0525- 32633
  Clas Åke Sörqvist 070 5627788
       
Hälsovård Vakant    
       
Sång o musik Tore Johansson 0525- 61524
  Pelle Larsson 0525- 10685
  Erik Lindström 0525- 31995
       
Resor Ulla Andersson 0525- 10771
  Monica Dahlberg 0525- 12077
 

Trafiksäkerhet

Juergen Wickert 0525- 32742
       
Boule Göran Olofsson 0525- 10801
  Göran Larsson 0525- 151158
       
Mattcurling Lilian Isaksson 0525- 32276
  Ann-Marie Hedberg 0525- 31070
PR-ansvarigt Ulla Andersson 0525- 10771
       
Bridge Barbro Hugoson 0525- 32955
  Bertil Hugoson 072- 7043705
       
Rekrytering Styrelsen    
       
Hemsida Arne Sandelin 0525- 31523
       
Medlemsregister Monica Dahlberg 0525- 12077
       
Programkommittén Marianne Welander  0706- 7710317
Bertil Engberg 070- 1135696                                                                                                                                                                           
Lars Engberg 073- 3928840